ป๊อบอัพ

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ครบครัน อาทิ LCD , จอ Projecter เครื่องเสียง ฯลฯ โดยประกอบด้วยห้องอบรม 5 ห้อง


ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ ครบครัน บริการห้องอาหาร ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้านพัก สนามฝึกภาคปฏิบัติที่กว้างขวาง พร้อมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตกที่สะดวกกว้างขวางบนพื้นที่ 10 ไร่

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน บริการห้องอาหาร ห้องรับรองลูกค้า สถานที่จอดรถและเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการกับศูนย์ฝึกอบรม

บริการของเรา

  Company Profile

  ความพึงพอใจของท่าน คือบริการของเรา " Your Satisfaction is our Services "

  ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย

  Pinthong Safety Engineering Center

  ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

  Pinthong Environmetal Laboratory

  หลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

กิจกรรม CSR ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนวัดทรงธรรม


1 ก.ค. 63

ตู้ปันสุข หยิบ ฟรีมีเอามาเติม


15 มิ.ย. 63

การประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ปิ่นทองกรุ๊ป ประจำปี 2562


2 มิ.ย. 63

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดภายในอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )15 มี.ค. 63

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดภายในอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร14 มี.ค. 63

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

20 ก.พ. 63บรรยากาศการอบรม

หมวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

หมวดดับเพลิง

ดับเพลิงขั้นต้น

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หมวดพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

การขับรถ FORKLIFT อย่างถูกวิธี

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ความปลอดภัยในการทำงานและการระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร

หลักการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุเป็น "0" โดยวิธี KYT

เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

หมวดพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

คลิปวีดีโอ P.M.C.

อาจารย์พิพิธชัย พงศ์วัชร์รังษี

JSA การจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน EP.1

อาจารย์พิพิธชัย พงศ์วัชร์รังษี

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย KYT EP.1

อาจารย์พิพิธชัย พงศ์วัชร์รังษี

กิจกรรม 5 EP.1

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL

Pinthong group

COMMITTEE OF SAFETY (Japanese)

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT

Pinthong group

เตรียมความพร้อมช่างไฟฟ้า อาคารระดับ 1

Pinthong group

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#
#
#
#
#
#