เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร


โรงแรมไพลิน (จังหวัดสุโขทัย)

วันที่ 16-17 กันยายน 2562

บริษัท ธิสเซนครุป จำกัด

วันที่ 12-13 กันยายน 2562

บริษัท เวสปิอาริโอ จำกัด

วันที่ 11-12 กันยายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

วันที่ 4-5 กันยายน 2562

โรงแรมวังสำราญ

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562

บริษัท ไทยชูการ์ จำกัด

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562