หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรพิเศษด้านความปลอดภัย/กู้ภัย
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผจญเพลิงขั้นสูง
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน

ในปัจจุบัน ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ หรือขาดทักษะในการช่วยเหลือแล้ว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้ประสบเหตุได้ ดังนั้น การฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมถึงการทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้
สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอหลักสูตรการอบรม โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. เทคนิคการผจญเพลิง + Fire man  สำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฝึกวิธีการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ ฝึกการใช้อุปกรณ์ การใช้สายฉีด การปรับลำน้ำในลักษณะต่างๆ การใช้อุปกรณ์ SCBA กฎระเบียบในการครอบครอง SCB การจัดการบริหารเหตุฉุกเฉิน และหลักการค้นหาผู้ประสบภัย
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการทำ Zip line  ฝึกวิธีการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกวิธี หลักการปฐมพยาบาลสำหรับผู้ที่จมน้ำ การอ่านกระแสน้ำและจุดที่เป็นอันตรายในกระแสน้ำ เงื่อนเชือกที่จำเป็นในการช่วยเหลือ การใช้ Messengers line การทำ Tension line และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )