ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ครบครัน อาทิ LCD , จอ Projecter เครื่องเสียง ฯลฯ โดยประกอบด้วยห้องอบรม 5 ห้อง


ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ ครบครัน บริการห้องอาหาร ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้านพัก สนามฝึกภาคปฏิบัติที่กว้างขวาง พร้อมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตกที่สะดวกกว้างขวางบนพื้นที่ 10 ไร่

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน บริการห้องอาหาร ห้องรับรองลูกค้า สถานที่จอดรถและเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการกับศูนย์ฝึกอบรม

บริการของเรา

  Company Profile

  ความพึงพอใจของท่าน คือบริการของเรา " Your Satisfaction is our Services "

  ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย

  Pinthong Safety Engineering Center

  ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

  Pinthong Environmetal Laboratory

  หลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

หลักสูตรอบรมพิเศษประจำภูมิภาค

#

แพลนอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงรุ่นพิเศษ เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้า ระดับบริหาร และ หลักสูตรคณะกรรมความปลอดภัย (คปอ.) เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้า ระดับบริหาร และ หลักสูตรคณะกรรมความปลอดภัย (คปอ.) เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม , ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ , ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ , ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2563

ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับ การระบาดของโรค “โควิด-19” ทางบริษัท ปิ่นทองกรุ๊ปฯ และบริษัทในเครือ จึงได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดภายในอาคาร ทั้งส่วนรับรองลูกค้าและพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )

15 มี.ค. 63

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเช็ดทำความสะอาดภายในอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร
14 มี.ค. 63

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

20 ก.พ. 63

การดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
7 ก.พ. 63

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ปฯ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนของชาติ บริษัทฯ ได้สนับสนุน ของขวัญและของรางวัล ให้กับทาง โรงเรียนวัดเลา เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนต่อไป

10 ม.ค. 63

พิธีทำบุญประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลอายุงานและพนักงานดีเด่น6 ม.ค. 63บรรยากาศการอบรม

หมวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

หมวดดับเพลิง

ดับเพลิงขั้นต้น

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หมวดพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

การขับรถ FORKLIFT อย่างถูกวิธี

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ความปลอดภัยในการทำงานและการระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร

หลักการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุเป็น "0" โดยวิธี KYT

เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

หมวดพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

คลิปวีดีโอ P.M.C.

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL

Pinthong group

COMMITTEE OF SAFETY (Japanese)

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT

Pinthong group

เตรียมความพร้อมช่างไฟฟ้า อาคารระดับ 1

Pinthong group

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#
#
#
#
#
#