ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ครบครัน อาทิ LCD , จอ Projecter เครื่องเสียง ฯลฯ โดยประกอบด้วยห้องอบรม 5 ห้อง


ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ ครบครัน บริการห้องอาหาร ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้านพัก สนามฝึกภาคปฏิบัติที่กว้างขวาง พร้อมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตกที่สะดวกกว้างขวางบนพื้นที่ 10 ไร่

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน บริการห้องอาหาร ห้องรับรองลูกค้า สถานที่จอดรถและเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการกับศูนย์ฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมพิเศษประจำภูมิภาค

#

แพลนอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย ,เจ้าหน้าที่ จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน เขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2562

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

ภาพบรรยากาศ CSR โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในการทำงาน (คปภ. ในการทำงานบนที่สูง) ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

26 ต.ค. 62

บรรยากาศการสาธิตการใช้ถังดับเพลิง งานมอบรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร

13 ก.ย. 62

บรรยากาศการสาธิตดับเพลิงขั้นตั้น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน(ตลิ่งชัน) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ

21 ส.ค. 62

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี ได้เข้าตรวจความพร้อม ศูนย์ทดสอบการใช้รถยก (Forklift) และเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)

19 ส.ค. 62

พิธีทำบุญเปิดศูนย์อบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี


3 ส.ค. 62

เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ระดับ 1 และศูนย์ทดสอบพนักงานควบคุมรถยกใช้เครื่องยนต์

1 ส.ค. 62บรรยากาศการอบรม

หมวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

หมวดดับเพลิง

ดับเพลิงขั้นต้น

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หมวดพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

การขับรถ FORKLIFL อย่างถูกวิธี

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร

#

PPE

PPE

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

คลิปวีดีโอ P.M.C.

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL

Pinthong group

COMMITTEE OF SAFETY (Japanese)

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT

Pinthong group

เตรียมความพร้อมช่างไฟฟ้า อาคารระดับ 1

Pinthong group

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ