ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ครบครัน อาทิ LCD , จอ Projecter เครื่องเสียง ฯลฯ โดยประกอบด้วยห้องอบรม 5 ห้อง


ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ ครบครัน บริการห้องอาหาร ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้านพัก สนามฝึกภาคปฏิบัติที่กว้างขวาง พร้อมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตกที่สะดวกกว้างขวางบนพื้นที่ 10 ไร่

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน บริการห้องอาหาร ห้องรับรองลูกค้า สถานที่จอดรถและเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการกับศูนย์ฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมพิเศษประจำภูมิภาค

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , จป.ระดับเทคนิค , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดระนอง ประจำเดือนมีนาคม 2563

#

แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ปฯ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนของชาติ บริษัทฯ ได้สนับสนุน ของขวัญและของรางวัล ให้กับทาง โรงเรียนวัดเลา เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนต่อไป

10 ม.ค. 63

พิธีทำบุญประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลอายุงานและพนักงานดีเด่น6 ม.ค. 63

เนื่องในประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท P.M.C. ได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพกฐิน ที่สำนักสงฆ์ปางเย้า (วัดป่าบ้านเย้า) ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาโดยเป็นปฐมกฐิน (กฐินแรก) ของสำนักสงฆ์ปางเย้า (วัดป่าบ้านเย้า)

10 พ.ย. 62
ภาพบรรยากาศ CSR โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในการทำงาน (คปภ. ในการทำงานบนที่สูง) ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

26 ต.ค. 62

บรรยากาศการสาธิตการใช้ถังดับเพลิง งานมอบรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร

13 ก.ย. 62

บรรยากาศการสาธิตดับเพลิงขั้นตั้น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน(ตลิ่งชัน) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ

21 ส.ค. 62บรรยากาศการอบรม

หมวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

หมวดดับเพลิง

ดับเพลิงขั้นต้น

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หมวดพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

การขับรถ FORKLIFL อย่างถูกวิธี

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ความปลอดภัยในการทำงานและการระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร

หลักการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุเป็น "0" โดยวิธี KYT

เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

หมวดพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

คลิปวีดีโอ P.M.C.

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL

Pinthong group

COMMITTEE OF SAFETY (Japanese)

Pinthong group

SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT

Pinthong group

เตรียมความพร้อมช่างไฟฟ้า อาคารระดับ 1

Pinthong group

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#
#
#
#
#
#