ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

เนื่องในประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท P.M.C. ได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพกฐิน ที่สำนักสงฆ์ปางเย้า (วัดป่าบ้านเย้า) ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาโดยเป็นปฐมกฐิน (กฐินแรก) ของสำนักสงฆ์ปางเย้า (วัดป่าบ้านเย้า)

10 พ.ย. 62ภาพบรรยากาศ CSR โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในการทำงาน (คปภ. ในการทำงานบนที่สูง) ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

26 ต.ค. 62

บรรยากาศการสาธิตการใช้ถังดับเพลิง งานมอบรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร

13 ก.ย. 62

บรรยากาศการสาธิตดับเพลิงขั้นตั้น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน(ตลิ่งชัน) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ

21 ส.ค. 62

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี ได้เข้าตรวจความพร้อม ศูนย์ทดสอบการใช้รถยก (Forklift) และเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)

19 ส.ค. 62

พิธีทำบุญเปิดศูนย์อบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี3 ส.ค. 62

เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ระดับ 1 และศูนย์ทดสอบพนักงานควบคุมรถยกใช้เครื่องยนต์

1 ส.ค. 62

เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีแรงงาน จ.ชลบุรี เข้าตรวจศูนย์ทดสอบและประเมินไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

24 มิ.ย. 62

บรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 62

21 พ.ค. 62

ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ปิ่นทองกรุ๊ป ประจำปี 62

16 พ.ค. 62

ปิ่นทองกรุ๊ปสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

11 ม.ค. 62

กิจกรรม CSR โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และป้องกันการระงับอัคคีภัย

ปิ่นทองกรุ๊ปเปลี่ยนแปลงเลขเลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1 มิ.ย. 62