ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

ภาพบรรยากาศ เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1 ส.ค. 62

เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีแรงงาน จ.ชลบุรี เข้าตรวจศูนย์ทดสอบและประเมินไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

24 มิ.ย. 62

บรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 62

21 พ.ค. 62

ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ปิ่นทองกรุ๊ป ประจำปี 62

16 พ.ค. 62

ปิ่นทองกรุ๊ปสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

11 ม.ค. 62

ปิ่นทองกรุ๊ปเปลี่ยนแปลงเลขเลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1 มิ.ย. 62