ข่าวสารปิ่นทองกรุ๊ป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี ได้เข้าตรวจความพร้อม ศูนย์ทดสอบการใช้รถยก (Forklift) และเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)

19 ส.ค. 62

พิธีทำบุญเปิดศูนย์อบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี


3 ส.ค. 62

เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ระดับ 1 และศูนย์ทดสอบพนักงานควบคุมรถยกใช้เครื่องยนต์

1 ส.ค. 62

เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีแรงงาน จ.ชลบุรี เข้าตรวจศูนย์ทดสอบและประเมินไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

24 มิ.ย. 62

บรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 62

21 พ.ค. 62

ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ปิ่นทองกรุ๊ป ประจำปี 62


16 พ.ค. 62

ปิ่นทองกรุ๊ปสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

11 ม.ค. 62

กิจกรรม CSR โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และป้องกันการระงับอัคคีภัย


ปิ่นทองกรุ๊ปเปลี่ยนแปลงเลขเลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1 มิ.ย. 62