แพลนอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2563