เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน


บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563

นิคมอุตสาหกรรมบาลพลี

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563

ตึกช้าง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

วันที่ 30-31 มกราคม 2563

อาคารอื้อจื่อเหลียง

วันที่ 21 มกราคม 2563

โรงแรม ริเวอร์ เรสซิเดนซ์

วันที่ 16-17 มกราคม 2562ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

หจก. ลำพูนทวีทรัพย์

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562