เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน


บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2562


บริษัท ไซม์ดาร์บี้ จำกัด

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562

ธนาคาร ไทยเครดิต

วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562


บริษัท ไทยรุ่งฯ จำกัด

วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562


บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำกัด

วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562


บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562


บริษัท สหกล จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2562


บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2562


บริษัท ง่วนเชียง จำกัด

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2562