คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


บริษัท บาแซล จำกัด

วันที่ 25-26 กันยายน 2562

ตึกธนาลงกรณ์

วันที่ 24-25 กันยายน 2562

นิคมฯนวนคร (จังหวัดปทุมธานี)

วันที่ 17-18 กันยายน 2562

บริษัท วิสต้า อินโน จำกัด

วันที่ 12-13 กันยายน 2562

โรงแรมวังสำราญ

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562

อาคารอินเตอร์ลิงค์

วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2562

อาคารอื้อจื่อเหลียง

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562