รับสมัครงาน จป.วิชาชีพ(ประจำโรงงานท่าเสา อ.กระทุ่มแบน)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
- มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
- มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ


สถานที่ทำงาน
บจก.ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู๊ด
19/9 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034-560958
e-mail : recruit@thaitanay.com
www.thaitanyainterfood.com

ค้นหาเส้นทาง google map
- โรงงานบางบอน พิมพ์คำว่า "ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู๊ด"

- โรงงานท่าเสา(กระทุ่มแบน) พิมพ์คำว่า "ไทยธัญญาสาขาท่าเสา"

ติดตามตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/hrthaitanya


Post by : บจก.ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู๊ด    < 23 Nov 2017 12:01:51>

Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.