slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8

รับสมัคร จป.วิชาชีพ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 - 40 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์ : จป.โรงงานอย่างน้อย 1 - 2 ปี
หากมีประสการณ์ ISO14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการทำงานตามกฎหมายความปลอดภัยฯ
ประเมินการปฏิบัติงาน
- จัดการประชุม คปอ. / Morning Talk
- แนะนำฝึกสอน อบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน
- ประเมินความเสี่ยงในการทำงานแต่ละแผนก
- เตรียมการเพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
สนใจติดต่อได้ที่
บ.แจ๊คส์เพ้นทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
497 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถ.พัฒนาการ 58
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.


Post by : ภัทรรินทร์    < 10 Apr 2017 10:58:22>

Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.