เช็คคุณสมบัติอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง

อยากทราบว่า กระผมผ่านการอบรม จป.พื้นฐาน (จบม.6)15 ก.ค. 48 ทำงานสังกัดเจ้าหน้าที่หน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน และจะครบ 5 ปีใน 15กค.53 นี้ หากจะเข้าอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง รอบเสาร์-อาทิตย์ 5 มิ.ย. - 12 ก.ย. 53โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ ( ถ.สุขุมวิท 103 )ม่ทราบว่าคุณสมบัติครบหรือเปล่า แล้วถ้าครบต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ


Post by : นายแคร์'    < 19 Mar 2010 11:33:47>

ความคิดเห็นที่ 1

จากข้อมูลคุณจบชั้น ม.6 และได้รับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเมื่อดูคุณสมบัติตามกฎหมายแล้วซึ่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงไว้ดังนี้
ข้อ 14 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงต้อมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.สำเร็จการศึกษาไม่ตำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ข้อ 1. คุณไม่เข้ากับคุณสมบัติ
ข้อ 2. คุณไม่เข้ากับคุณสมบัติ เพราะคุณมีวุฒิ ม.6 ซึ่งไม่สามารถเข้าอบรมได้ ถ้าจะอบรมก็ต้องจบการศึกษาอย่างน้อย ปวส.หรือเทียบเท่า ข้อ 3. คุณมีโอกาสเป็นได้แต่ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นจป.เทคนิค(เทียบเท่าพื้นฐานเดิม) ให้ครบ 5 ปี ก่อน ตอนนี้คุณยังมีประสบการณ์ในการทำงานจป.ยังไม่ถึง 5 ปี จึงยังไม่สามารถเข้าอบรมได้ (ใช้ประสบการณ์การทำงานจป.เทคนิคเทียบเป็นวุฒิการศึกษา) สรุปว่าตอนนี้คุณยังไม่สามารถอบรมหลักสูตรจป.เทคนิคขั้นสูงได้ จะต้องรอประสบการณ์การทำงานอีก 1 ปีกว่า หรือไม่ก็ต้องเรียนให้ได้วุฒิ ปวส. จึงจะเข้าอบรมได้


By : เจ้าหน้าที่ < 19 Mar 2010 14:29:06 >


ความคิดเห็นที่ 2

รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันว่างงาน และต้องการอบรมเป็น จป วิชาชีพ แต่ไม่มีประสบการณ์ทำงานด้าน Safety มาก่อนเลย(งานเดิมเป็นสายการจัดการสิ่งแวดล้อม) ถ้ามีเพียง วุฒิ วศ.บ. สิ่งแวดล้อม (และไม่ได้มีงาน Safety ทำในปัจจุบัน) ไม่ทราบว่าจะสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ


By : ภัทธีรา < 19 Mar 2010 14:29:19 >


ความคิดเห็นที่ 3

ผมจบ ป.ตรี วศ.บ. โยธามา ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร เคยอบรมชั้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพื้นฐานของปิ่นทอง มาแล้ว ตอนนี้สนใจอยากอบรมเทคนิคขั้นสูง ไม่ทราบว่าจะสามารถอบรมได้หรือไม่คับ


By : akirasen < 19 Mar 2010 14:29:51 >


ความคิดเห็นที่ 4

สำหรับผู้ที่สามารถเป็น จป.วิชาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น ณ ปัจจุบัน (18 ม.ค. 2553) จะต้องมีเงื่อนไขและคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ครับ
1.ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ หลักสูตร จป.วิชาชีพ ระยะเวลา 192 ชม. ภายในปี พ.ศ. 2549 และทำการอบรมเพิ่มเติมอีก 42 ชม. จนเสร็จสิ้นขั้นตอน (อบรมเพิ่มเติม-ผ่านการทดสอบ-รับวุฒิบัตร) ภายใน 20 มิ.ย. 2554

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เท่านั้น ซึ่ง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาดังกล่าว คือ ม.มหิดล , ม.บูรพา , มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา , มรภ.วไลยอลงกรณ์ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมใดๆ มาก่อนต้องเรียนต่อสาขาดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นครับ เนื่องจากกฎหมายได้ยกเลิก
วิธีการอบรมเพื่อเป็น จป.วิชาชีพ สังเกตุได้จากเงื่อนไขข้อที่ 1 ผมจะระบุวันเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้โดยตรงที่ pmc_br@pinthong-group.com


By : PMC_BR < 19 Mar 2010 14:30:07 >


ความคิดเห็นที่ 5

เรียนถามว่าที่บริษัทมี จป.หัวหน้างานแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้จปเทค(ธรรมดา) ยังไม่ถึงขั้นสูง จะต้องเรียนเพิ่มอีก 18 ชม. เพื่อให้ได้ใบเซออีกหรือไม่ รบกวนด้วยค่ะ


By : นิรมล < 08 Jul 2010 11:28:26 >


ความคิดเห็นที่ 6

ผมต้องการอบรม จป เทคนิคชันสูงต้องทำอยาวไรครับช้วยตอบที่
1 ผมจบ ปตรี อุตสาหการ
2 เคยอบรมจประดับหัวหน้างานมาแล้ว ปี 2552

ตอนนีเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงงาน
เจ้านายจะให้ผมสวมหมวกสองใบจึงจะให้ผมไปอบรม จป ระดับเทคนิคชั้นสูง
ไม่ทราบว่าคุณสมบัติผมสมารถอบรมได้หรือเปล่าครับ
ปล รบกวนตอบด้วยครับ


By : คมกฤช < 11 Jan 2011 16:46:37 >


ความคิดเห็นที่ 7

ผมจบ ปวส. มี จป.เทคนิค มาแล้ว 3 ปี สามารถอบรม เทคนิคขั้นสูงได้หรือเปล่าครับ


By : yo < 07 Feb 2011 17:02:13 >


ความคิดเห็นที่ 8

เทคนิคขั้นสูง ค่าอบรมเท่าไหร่ครับ


By : yo < 07 Feb 2011 17:03:41 >


ความคิดเห็นที่ 9

กระผมจบม6ผ่านการอบรม จป.เทคนิค มาแล้ว1ปีอยากทราบว่าผมสามารถอบรม จป.
เทคนิคขั้นสูงได้หรือไม่ครับ รบกวนด้วยนะครับ


By : แหลม < 23 Feb 2011 11:34:36 >


ความคิดเห็นที่ 10

กระผมจบม6ผ่านการอบรม จป.เทคนิค มาแล้ว1ปีอยากทราบว่าผมสามารถอบรม จป.
เทคนิคขั้นสูงได้หรือไม่ครับ รบกวนด้วยนะครับ


By : นาย สัติ วินทะไชย < 23 Feb 2011 11:36:38 >


ความคิดเห็นที่ 11

ผมจบ ปวส. ผ่านอบรมจป.หัวหน้างานเมื่อ 29 มีนาคม 2549 และเริ่มทำงานเป็น จป.ตั้งแต่อบรมเสร็จ ซึ่งตอนนี้ผ่านการอบรม จป.เทคนิคแล้วเมื่อ 8 สิงหาคม 2551 ตอนนี้ก็ยังทำงานเป็น จป.อยู่ครับ ไม่ทราบว่าผมจะมีคุณสมบัติพอที่จะอบรมได้หรือเปล่าครับ


By : จป.ก่อสร้าง < 15 Mar 2011 15:53:56 >


ความคิดเห็นที่ 12

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนถามดังนี้ครับ คือผมเรียนที่ ม.สุโขทัยสาขาอาชีวอนามัยระดับประกาศนียบัติหลักสูตร 1 ปี อย่างนี้ถ้าผมสำเร็จการศึกษาในวงการ
จป.หรือที่กฏหมายกำหนดหลักสูตรนี้จะเที่ยบเท่า จป.อะไรครับ จป.เทคนิคขั้นสูงหรือเปล่าครับ กรุณาตอบให้หน่อยนะครับ
ขอบคุณมากครับ


By : จป.งง งง < 13 Apr 2011 12:41:34 >


ความคิดเห็นที่ 13

ตอบ คุณ จป.งง งง
หากสำเร็จการศึกษาก่อน ปี 2549 และ ทำงานเป็นจป.วิชาชีพ วุฒิจะเทียบเท่า จป.วิชาชีพ 192 ชั่วโมง หากคุณยังไม่สำเร็จการศึกษาในตอนนี้ ก็ไม่สามารถเทียบเท่า จป.เทคนิคขึ้นสูงหรือจป.วิชาชีพ คุณ จป. งง งง จะต้องศึกษาต่อเนื่องเพื่อจะเป็น จป.วิชาชีพ ค่ะ


By : เจ้าหน้าที่ < 21 Apr 2011 11:07:13 >


ความคิดเห็นที่ 14

ตอบคุณ จป. ก่อสร้าง
คุณจบการศึกษา ระดับ ปวส. สามารถอบรม จป.เทคนิคขั้นสูงได้ค่ะ


By : เจ้าหน้าที่ < 21 Apr 2011 11:15:13 >


ความคิดเห็นที่ 15

จบ ปวช ช่างยนต์ เคยอบรม จป หัวหน้างานแล้ว อบรม จป เทคนิคหรือเทคนิคขั้นสูงได้หรือไม่ครับ ทำงานฝ่ายผลิตมา 20 ปี ปี 2554 โดยย้ายไปช่วยงานในฝ่ายความปลอดภัยโดยมี จป วิชาชีพดูแลอยู่แล้ว 2 ท่าน


By : ชูพงศ์ ทรงบรรพต < 31 Aug 2011 18:03:13 >


ความคิดเห็นที่ 16

สามารถอบรม จป.ระดับเทคนิค ได้ค่ะ


By : มีนา < 06 Sep 2011 09:54:37 >


ความคิดเห็นที่ 17

พึ่งจบปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเมื่อเดือนพฤษภาคม แล้วก็เริ่มงานทำงานเลย ทำได้สามเดือน ตอนนี้หางานใหม่อยู่ อยากอบรมจะได้ไหมค่ะ


By : ^^ < 01 Nov 2011 10:40:15 >


ความคิดเห็นที่ 18

จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์อยากว่าสามารถอบรมเจ้าหน้าเทคนิคชั้นสูงได้หรือเปล่าครับ. ไม่มีเคยทำงานด้านนี้เลยครับ และยังไม่ได้อบรมเจ้าหน้าที่ขั้นพื้นฐานด้วยครับ ผมมีคุณสมบัติสามารถเข้าอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคขั้นสูงได้หรือเปล่าครับ ผมรบกวนชี้แจงหน่อยครับว่าขั้นตอนการอบรมอย่างไงบ้างครับ


By : 45 < 27 Nov 2011 21:56:12 >


ความคิดเห็นที่ 19

กระผม จบ ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตรบัญฑิต ทำงาน จป.ระดับ บริหาร มาแล้ว 1 ปีสามารถอบรม จป.เทคนิคขั้นสูงได้หรือไม่ คุณสมบัติครบ สามารถเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงได้หรือปล่าวครับ ถ้าเป็นได้ อยากอบรมอัพเดทตัวเองจริงๆ เพราะตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอยู่ครับ ทำแทนทั้งวิชาชีพ และเทคนิค และหัวหน้างาน นะครับ มีผมอยู่คนเดียวในบริษัท รับผิดชอบ พนักงาน กว่า 300 คนครับ และมีเครื่องจักรต้องดูแลกว่า 200 ตัว


By : เดช < 12 Dec 2011 14:14:59 >


ความคิดเห็นที่ 20

ผมต้องการอบรม จป เทคนิคชันสูงต้องทำอย่างไรครับช่วยตอบที่
1 ผมจบ ปตรี บริหารธุรกิจ(การตลาด)
2 ยังไม่เคยอบรมจประดับไหนเลย

ตอนนี้ทำงานเป็นหัวหน้ากะอยู่ฝ่ายผลิตประจำโรงงาน
เจ้านายจะให้ผมไปอบรม จป ระดับเทคนิคชั้นสูงเนื่องจากมีพนักงานเกิน50คน
แต่ไม่ถึง100 คน
ไม่ทราบว่าคุณสมบัติผมสามารถอบรมได้หรือเปล่าครับ
ปล รบกวนตอบด้วยครับ Email.mix_bp@hotmail.co.thจะขอบพระคุณอย่างสูง


By : samart < 29 Jun 2012 11:30:47 >


ความคิดเห็นที่ 21

การอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง คุณสมบัติง่ายๆ เลย คือ
1. ปวส.หรือปวท. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้ หรือ อนุปริญญา จบ ป.ตรี สาขาใดก็ได้หรือสูงกว่านี้ก็ยังได้ (ย้ำ!!! ว่าสาขาใดก็ได้)หรือเทียบเท่า สามารถเข้าอบรมได้เลยโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีก
2. กรณี ไม่จบ ปวส. ต้องจบอย่างน้อย ม.6 ,ปวช. และเคยผ่านการอบรม จป.เทคนิค หรือจป.พื้นฐาน มาแล้ว5 ปี พูดง่าย เอาชัวร์ๆ คือ ต้องเป็น จป.เทคนิค หรือจป.พื้นฐาน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนมาแล้ว5 ปี จึงจะสามารถอบรมได้
.....ถ้าเอาชัวร์ที่สุดง่ายสุดๆ จบ ปวส. ขึ้นไป อบรมไปเลย เขาไม่ดูหรอกว่าคุณจะจบมาจาก สถาบันไหน และสาขาไหน จ้า แต่อยากฝากถึงผู้ที่จะอบรม พยายามเครียตัวเองให้มีเวลาพอที่จะเรียน เพราะมันตั้ง 30 วัน (180 ชม.) ดังนั้น มาเรียนๆ หายๆ โดดๆ จะไม่จบเอานะจ๊ะ

ด้วยความปรารถนาดี !!!


By : จปท.วิเวกโหวงเหวง < 04 Jul 2012 13:45:29 >


ความคิดเห็นที่ 22

คุณ samart สามารถอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง ได้ค่ะ


By : ปอ < 04 Jul 2012 16:03:06 >


ความคิดเห็นที่ 23

ผมต้องการอบรม จป เทคนิคชันสูงต้องทำอย่างไรครับช่วยตอบที่
1 ผมจบ ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา
2 ยังไม่เคยอบรมจประดับไหนเลย

ตอนนี้ทำงานเป็นหัวหน้าอยู่ฝ่ายคลังสินค้าประจำโรงงาน
เจ้านายจะให้ผมไปอบรม จป ระดับเทคนิคชั้นสูงเนื่องจากมีพนักงานเกิน50คน
แต่ไม่ถึง100 คน
ไม่ทราบว่าคุณสมบัติผมสามารถอบรมได้หรือเปล่าครับ
ปล รบกวนตอบด้วยครับ Email: natchaya@weberlacegroup.com จะขอบพระคุณอย่างสูง


By : Natchaya < 18 Aug 2012 11:57:03 >


ความคิดเห็นที่ 24

คุณ Natchaya สามารถอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง ได้ค่ะ


By : Ple_pmc < 18 Aug 2012 14:59:23 >


ความคิดเห็นที่ 25

อยากทราบว่าเค้ามีการจัดอบรมกัน ตั้งแต่วันไหนค่ะ


By : ยุภา < 26 Aug 2012 08:18:43 >


ความคิดเห็นที่ 26

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งยังไม่มีวุฒิปริญญาตรี อยากทราบว่าดิฉันสามารถใช้ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ขอจากทางมหาวิทยาลัยมาใช้สมัครเข้าอบรมแทนได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


By : แววตา < 16 Sep 2012 10:17:58 >


ความคิดเห็นที่ 27

เรียนคุณแววตา
คุณสามารถเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้ค่ะ


By : Ple_pmc < 17 Sep 2012 08:29:42 >


ความคิดเห็นที่ 28

ไม่ทราบว่าที่ปิ่นทองมีอบรม จป.เทคนิคขั้นสูงรุ่นใหนบ้างครับ เพราะว่าผมลงทะเบียนเอาไว้แล้วมีการเลื่อนตลอด ไม่ทราบว่าที่ สมุทรสาครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รุ่นที่23 จะได้เปิดหรือเปล่าครับเพราะอยู่ใกล้บ้านอย่างจะไปมาสะดวกเพราะต้องอบรมหลายวันขอความกรุณาเปิดเทอะนะครับรอมาหลายรุ่นแล้ว ตอบกลับหน่อยได้ไหมครับ E-mail mix_bp@hotmail.co.th


By : Samart < 18 Sep 2012 15:22:05 >


ความคิดเห็นที่ 29

เรียนคุณ Samart
รุ่นที่ 23 ยังไม่คอนเฟิร์มนะค่ะ ตอนนี้รุ่นที่ 17 (อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์) อบรมที่อาคารเนชั่น ยืนยันการอบรมค่ะ


By : Ple_pmc < 19 Sep 2012 09:36:20 >


ความคิดเห็นที่ 30

ผมขอถามหน่อยน่ะคับว่าจบป.ตรี 2554 สามารถอบรมจป.เทคนิคได้ไหมอ่ะครับ


By : มู < 20 Sep 2012 17:49:18 >


ความคิดเห็นที่ 31

เรียนคุณ มู

หากคุณมูต้องการ อบรม จป.ระดับเทคนิค คุณมูต้องผ่านการอบรมจป.หัวหน้างาน ก่อนนะค่ะ

ส่วน จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง คุณมู สามารถอบรมได้เลยค่ะ


By : Ple_pmc < 21 Sep 2012 10:19:45 >


ความคิดเห็นที่ 32

ขอบคุณมากครับ


By : มู < 21 Sep 2012 17:03:40 >


ความคิดเห็นที่ 33

ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ คุณมู


By : Ple_pmc < 22 Sep 2012 16:47:47 >


ความคิดเห็นที่ 34

ผมจบ ป.ตรี สาขาโยธา เคยอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานของปิ่นทอง มาแล้ว ตอนนี้สนใจอยากอบรมเทคนิคขั้นสูง ไม่ทราบว่าจะสามารถอบรมได้หรือไม่ครับ


By : phairach < 26 Sep 2012 08:42:26 >


ความคิดเห็นที่ 35

เรียนคุณ phairach

คุณphairach จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถอบรม หลักสูตรเทคนิคขั้นสูง ได้ค่ะ


By : Ple_pmc < 26 Sep 2012 08:59:41 >


ความคิดเห็นที่ 36

จบ ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ ราชาพาณิชย์นาวี หลักสูตรนายประจำเรือฝ่านเดินเรือ มีเซอร9 ใบ
-การดำรงชีพในทะเล
-ความรับผิดชอบและความปลอดภัย
-การปฐมพยายาล1
-การปฐมพยาบาล2
-การดับไฟ
-ดับไฟชันสูง
-GOC
-การขนถ่ายของเหลวในระวาง
-RADA & ARPA
อยากทราบว่าจะเข้าอบรมเกี่ยวกับปจ.ได้บ้างใหมครับ..เผื่อจะขึ้นมาทำงานบนฝั่ง.


By : วุฒิพงษ์ กลสรร < 16 Oct 2012 17:26:30 >


ความคิดเห็นที่ 37

เรียนคุณ วุฒิพงษ์ กลสรร

วุฒิพงษ์ กลสรร จบ ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ สามารถอบรม หลักสูตรเทคนิคขั้นสูง ได้ครับ


By : ธวัชชัย < 17 Oct 2012 10:04:14 >


ความคิดเห็นที่ 38

ไม่ทราบว่าที่ สมุทรสาครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รุ่นที่23 จะได้เปิดหรือเปล่าครับขอคอนเฟิร์มหน่อย!


By : samart < 22 Oct 2012 14:49:08 >


ความคิดเห็นที่ 39

เรียนคุณ samart

ขณะนี้หลักสูตรเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 23 ยังอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนอยู่ครับ

จะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 7 วันครับ


By : ธวัชชัย สุดพจน์ < 24 Oct 2012 08:06:56 >


ความคิดเห็นที่ 40

อบรมเเสร็จมีการสอบด้วยหรือครับถ้าสอบไม่ผ่านมีการสอบซ่อมหรือเปล่าครับ


By : คุณเบริ์ด < 28 Oct 2012 21:30:20 >


ความคิดเห็นที่ 41

เรียนคุณคุณเบริ์ด

( อบรมเเสร็จมีการสอบด้วยหรือครับถ้าสอบไม่ผ่านมีการสอบซ่อมหรือเปล่าครับ)

ตอบ: มีครับ หากไม่สอบก็มีการสอบซ่อม


By : ธวัชชัย สุดพจน์ < 29 Oct 2012 08:04:27 >


ความคิดเห็นที่ 42

จบ ปวช.(กำลังศึกษาต่อ มสธ.ปี 4)เคยอบรม จป.หัวหน้างาน
ปัจจุบันโรงงานต้องการให้ทำงานด้าน จป.ด้วย ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตาม กม.
จะต้องเรียนเสริมอย่างไรบ้าง

ปล.โรงงานมีพนง.~90 คน


By : ทรงวุฒิ < 19 Nov 2012 18:18:21 >


ความคิดเห็นที่ 43

เรียนคุณทรงวุฒิ

โรงานที่คุณทรงวุฒิทำงานอยู่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรครับBy : ธวัชชัย สุดพจน์ < 20 Nov 2012 08:01:22 >


ความคิดเห็นที่ 44

ดิฉันจบ ป.ตรี สาขา วิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อยากอบรมจป. ไม่ทราบว่าจะอบรมได้มั๊ยคะ...แล้วถ้าได้ อบรมได้ที่ไหนคะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ แล้วถ้าผ่านการอบรมแล้วสามารถทำงานในตำแหน่ง จป ได้หรือไม่คะ


By : โยษิตา < 02 Feb 2013 16:43:41 >


ความคิดเห็นที่ 45

เรียนคุณโยษิตา

จป มีหลายระดับครับ ไม่ทราบว่าคุณโยษิตา สนใจระดับไหนครับ
การอบรม จป นั้น จะต้องให้สถานประกอบการส่งอบรมครับ


By : เจ้าหน้าที่ < 04 Feb 2013 08:04:48 >


ความคิดเห็นที่ 46

ผมจบป.ตรี อุตสาหกรรมการเกษตร(เทคโนโลยีชีวภาพ)กำลังเรียนป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มสธ.แต่ยังไม่จบ ผ่านการอบรมจป.หัวหน้างานแล้ว กำลังจะไปอบรมจป.ระดับเทคนิค สามารถข้ามไปอบรมจป.เทคนิคขั้นสูงได้เลยรึเปล่าโดยไม่ต้องไปอบรมจป.ระดับเทคนิคคับ ปัจจุบันทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตำแหน่งหัวหน้างานครับ


By : sam < 18 Feb 2013 16:36:22 >


ความคิดเห็นที่ 47

เรียนคุณ SAM

หากจะอบรม จป เทคนิคขั้นสูงนั้น สามารถใช้วุฒิการศึกษาอบรมได้เลยครับ

ตั้งแต่ ปวส หรือ ป.ตรี สาขาใดก็ได้ครับBy : เจ้าหน้าที่ < 20 Feb 2013 13:23:16 >


ความคิดเห็นที่ 48

สวัสดีคะฉันจบมา 2ปี วุฒิปริญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วทำงานด้านการบำบัดนำเสียมาแต่ตอนนี้อยากอบรม จ.ปเทคนิคจะได้ใหมคะ แล้ววันใหนเขาเปิดรับอบรมช่วยตอบด้ายคะจะขอบคุนอย่างสูง


By : หมวย < 18 Jun 2013 09:08:08 >


ความคิดเห็นที่ 49

เรียนคุณหมวย

หากจะอบรม จป เทคนิค จะต้องอบรม จป หัวหน้างานมาก่อนนะครับ และขึ้นทะเบียนการเป็น จป หัวหน้างาน ด้วยครับ
และนายจ้างมอบหมายให้ปฎิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ด้วยครับ


By : เจ้าหน้าที่ < 18 Jun 2013 16:23:00 >


ความคิดเห็นที่ 50

แต่ตอนนี้ดิฉันลาออกจากงานบริษัทเดิมแล้วอยากเปลี่ยนสายงานมาทำ คือ งานสายด้าน จป. safety แล้วดิฉันอยากอบรมเป็นเป็นพื้นฐานในการทำงานก่อนคะ ต้องมีขั้นตอนอยางไรบ้างคะขอคำแนะนำหน่อยคะตอนนี้ตกงานอยู่คะ


By : หมวย < 18 Jun 2013 23:56:20 >


ความคิดเห็นที่ 51

เรียนคุณหมวย

ตามระเบียบ จะต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน ก่อนครับ


By : เจ้าหน้าที่ < 19 Jun 2013 08:07:24 >


ความคิดเห็นที่ 52

-ผมทำงาน จป มา 18ปี ผมอบรมรุ่นก่อนปี 40 และผมพลาดไม่ได้ไปอบรม 12ชั่วโมง ต่อมาจะไปอบรม 42ชั่วโมงทำให้อบรมไม่ได้ จนกระทั้งสรุปกฏหมายให้พ้นสภาพ

-ที่ผ่านมาก่อนกฏหมายจะสรุปให้พ้นสภาพ ผมก็ทำงานให้บริษัทต่างๆ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ/จัดส่งเอกสารตามกฎหมายตลอดมา

-ผมจบ ม6 แบบนี้จะอบรมได้ไหม?? (ตอนนี้ผมหาเวลาไปเรียนต่อ ปวส เพื่อจะเรียน มสธ 4ปี เพราะผมยังต้องทำงานด้านนี้อยู่)


By : ชัย < 20 Aug 2013 18:25:56 >


ความคิดเห็นที่ 53

-ผมอบรม จป180ชั่วโมง ก่อนปี40 ทำงานsafetyมาถึงตอนนี้ 18 ปีแล้ว แต่ผมทำพลาดไม่ได้ไปอบรมเพิ่ม 12ชั่วโมงมา ทำให้อบรม 42ชั่วโมงไม่ได้

-ผมจบ ม.6 ที่ผ่านมาผมทำงานด้านี้มาตลอด ตอนกฎหมายยังไม่ตัดสิทธิ์ ผมก็ตั้งคณะกรรมการ ส่งเอกสารตามกฏหมายตลอด

-ผมอยากจะอบรม จป เทนนิคขั้นสูงจะได้ไหม??


By : ชัย < 20 Aug 2013 19:44:56 >


ความคิดเห็นที่ 54

เรียนคุณหมวย

การจะอบรม จป จะต้องให้สถานประกอบการเป็นผู้ส่งอบรมครับ


By : เจ้าหน้าที่ < 22 Aug 2013 10:06:44 >


ความคิดเห็นที่ 55

เรียนคุณหมวย

การจะอบรม จป จะต้องให้นายจ้างเป็นผู้ส่งอบรมครับ


By : เจ้าหน้าที่ < 22 Aug 2013 10:08:13 >


ความคิดเห็นที่ 56

ดิฉันเรียนจบ ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม อยากอบรม จป. วิชาชีพ ต้องเริ่มจากการอบรมระดับไหนก่อนค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ


By : เอม < 19 Sep 2013 11:06:10 >


ความคิดเห็นที่ 57

ทำไม บจก. ปิ่นทอง ยกเลิกการอบรมบ่อยจัง ทำแต่หนังสือมาว่ายกเลิก แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้ง มาบอกเหตุผล หรือโทรมาคุยเลย


By : ลัดดาวัลย์ < 20 Mar 2014 10:28:33 >


ความคิดเห็นที่ 58

เรียนคุณหมวย

หากคุณหมวย ต้องการเปลี่ยนสายงานมาเป็น จป. คุณจะต้องไปเรียน ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หลักสูตร 4 ปี ถึงจะเป็น จป.วิชาชีพ ได้คะ


By : admin < 27 Mar 2014 11:04:17 >


ความคิดเห็นที่ 59

ดิฉัน จบปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ ไม่ทราบว่าจะสามารถอบรถ จป ได้หรือเปล่าคะ คนที่อบรม จป ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง


By : มนัสนันท์ < 29 Mar 2014 10:10:04 >


ความคิดเห็นที่ 60

เรียนคุณ มนัสนันท์

ไม่ทราบว่า ทางคุณมนัสนันท์ ต้องการอบรมหลักสูตร จป. ระดับไหนคะ


By : Admin Chada < 29 Mar 2014 11:36:35 >


ความคิดเห็นที่ 61

ผมใช้ใบรับรองวุฒิ ปวส ไปอบรมจปเทคนิคขั้นสูง180ชม. อบรมเสร็จสามารถใช้ใบรับรองวุฒิแต่งตั้งได้ไหมครับ เพราะวุฒิทางสถาบันยังไม่ออกให้ครับ


By : เบจิต้า < 15 May 2014 10:57:29 >


ความคิดเห็นที่ 62

คุณเบจิต้า สามารถใช้ใบรับรองวุฒิการศึกษา (แต่ต้องมีตราประทับของสถาบันฯด้วยนะครับ) มาอบรมในหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูงได้


By : ่Kasi < 15 May 2014 11:47:13 >


ความคิดเห็นที่ 63

ขอบคุณมากครับ


By : เบจิต้า < 15 May 2014 12:10:36 >


ความคิดเห็นที่ 64

เป็นจป.หัวหน้างานและบริษัทส่งไปอบรมจป.เทคนิคแต่ไม่มีวุฒิการศึกษาสามสรถไปขึ้นทะเบียนจป.เทคนิคได้หรือไม่


By : ธนพร < 01 Jul 2014 15:43:41 >


ความคิดเห็นที่ 65

คุณธนพร การอบรมหลักสูตร จป.เทคนิค นั้นผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างานและมีการขึ้นทะเบียนการเป็นจป.หัวหน้างาน แล้วถึงจะมาอบรมหลักสูตรจป.เทคนิคได้ ซึ่งในรายละเอียดจะไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา แต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเท่านั้นครับ


By : Kasi < 02 Jul 2014 08:38:43 >


ความคิดเห็นที่ 66

ดิฉันจบ ป.ตรี วท.บ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถฝึกอบรมจป.เทคนิคหรือจป.เทคขั้นสูงได้ไหมคะ

ซึ่งตัวฉันเองสามารถไปอบรมเองได้ไหม หรือต้องให้บริษัทเป็นคนส่งคะ พอดีสนใจทำงานด้านจป.คะ

รบกวนด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ


By : am < 01 Aug 2014 16:53:41 >


ความคิดเห็นที่ 67

คุณam ตามที่สอบถามมาวุฒิการศึกษาของคุณam สามารถฝึกอบรมหลักสูตรจป.เทคนิคขั้นสูงได้ครับ แต่ถ้าเป็นหลักสูตรจป.เทคนิคนั้นจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างานพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนแจ้งการเป็นหัวหน้างานมาก่อนนะครับ และในการอบรมนี้จะต้องมีสถานประกอบการรับรองการเข้ารับการอบรมมาด้วยครับ


By : Kasi < 04 Aug 2014 09:56:57 >


ความคิดเห็นที่ 68

จบ ปวส เกษตรมาครับอบรม จป ได้ไหมครับ อบรมที่ไหนครับ


By : tong < 13 Aug 2014 08:43:01 >


ความคิดเห็นที่ 69

คุณtong อบรม จป.ระดับไหนครับ ถ้าเป็นจป.หัวหน้างาน,บริหาร ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งในโครงสร้างขององค์กร แต่ถ้าเป็นจป.เทคนิคขั้นสูงนั้น วุฒิปวส.นี้อบรมได้แต่จะต้องมีสถานประกอบการรับรองมาด้วยนะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.0-2683-1920


By : Kasi < 13 Aug 2014 08:53:25 >


ความคิดเห็นที่ 70

ผมจบอนุปริญญา ทำงานด้านconstrution มาสิบปีแล้วสามารถอบรมจป.ระดับไหนได้บ้างครับแล้วอบรมวันไหนบ้างช่วยแจ้งด้วยครับ


By : ศักดินันท์ ภูด่านงัว < 24 Sep 2014 16:50:31 >


ความคิดเห็นที่ 71

คุณ ศักดินันท์

ระดับไหนครับ ถ้าเป็นจป.หัวหน้างาน,บริหาร ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งในโครงสร้างขององค์กร แต่ถ้าเป็นจป.เทคนิคขั้นสูงนั้น วุฒิปวส.นี้อบรมได้แต่จะต้องมีสถานประกอบการรับรองมาด้วยนะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร.0-2683-1920


By : P < 25 Sep 2014 08:54:28 >


ความคิดเห็นที่ 72

จปเทคนิคขั้นสูงจะเปิดอบรมที่ชลบุรีเมื่อไรครับ


By : อำนาจ < 25 Nov 2014 19:33:57 >


ความคิดเห็นที่ 73

คุณอำนาจ ทางเรากำลังดำเนินการจัดทำแผนฯของปี58 อยู่นะครับ แล้วจะแจ้งทางเว็ปไซด์ต่อไปครับ


By : Kasi < 26 Nov 2014 11:47:57 >


ความคิดเห็นที่ 74

ผมจบ ม.6 อบรมจป.หัวหน้างานแล้ว และจะอบรม จป.เทคนิคต่อ หลังจากที่ผมอบรม จป.เทคนิคผ่านแล้วสามารถอบรม จป.เทคนิคขั้นสูงต่อได้เลยมั้ยครับ


By : นเรศ < 05 Feb 2015 09:22:09 >


ความคิดเห็นที่ 75

คุณนเรศ
จริงๆแล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นStepอย่างนั้นก็ได้นะครับ เพราะในหลักสูตรจป.เทคนิคขั้นสูงนั้นจะต้องทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน100คน โดยให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการเป็นผู้ส่งเข้าอบรม ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นเข้าข่ายที่จะต้องมีจป.เทคนิคขั้นสูง (ส่วนหลักสูตรที่เป็นStepนั้นคือจป.เทคนิค เพราะจะต้องผ่านการเป็นหรือเคยเป็นจป.หัวหน้างานมาก่อน)


By : Kasi < 05 Feb 2015 13:32:50 >


ความคิดเห็นที่ 76

ดิฉัน จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ การตลาด
อยากเรียน เพิ่ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มสธ.
จะเรียนได้มั้ยคะ ดิฉันเคยอบรม จป.ระดับหัวหน้างาน ในปี 2554 ค่ะ
โปรดช่วยแนะนำด้วยค่ะ
แล้วดิฉันสามารถ อบรม จป.เทคนิคขั้นสูง ได้ใช่มั้ยคะ

ขอบคุณมากค่ะ


By : Cat.Cat < 20 Apr 2015 22:16:01 >


ความคิดเห็นที่ 77

คุณCat.Cat
ถ้าจะเรียน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ มสธ.นั้นสามารถเรียนได้ครับ(แต่ต้องตรวจสอบไปที่ มสธ.ก่อนว่า ณ ปัจจุบันยังเปิดรับเพื่อศึกษาในสาขานี้หรือไม่)
ส่วนในกรณีที่จะอบรมจป.เทคนิคขั้นสูงนั้นสามารถอบรมได้ แต่ในหลักสูตรนี้เมื่ออบรมแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน100คนเท่านั้น


By : Kasi < 21 Apr 2015 09:39:34 >


ความคิดเห็นที่ 78

ขอถามวาผมอบรม จปเทคนิคมาแล้วแต่มีวุฒิแค่ป.6เองผมทำงานมา3ปีกว่าแล้วคับอยากถามว่าผมจะไปอบรมจป.เทคนิคขั้นสูงได้เปล่าคับ


By : วัฒน์ < 28 May 2015 08:41:55 >


ความคิดเห็นที่ 79

คุณวัฒน์
ตอบได้เลยครับว่า ไม่ได้ เพราะกรณีที่อบรมจป.เทคนิคได้นั้นเพราะต้องผ่านการอบรมหรือเคยเป็นจป.หัวหน้างาน(และมีการขึ้นทะเบียนแจ้งการเป็นจป.หัวหน้างานกับแรงงานพื้นที่ฯมาก่อน)แต่ถ้าจะมาอบรมจป.เทคนิคขั้นสูงนั้นจะต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไปถึงจะสามารถอบรมได้ แต่ในกรณีใช้จป.เทคนิค/พื้นฐานเทียบเท่านั้น จะต้องมีคุณสมบัติ คือ จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า และได้ทำงานเป็นจป.ระดับเทคนิคหรือระดับพื้้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีที่อธิบดีประกาศกำหนด


By : Kasi < 28 May 2015 15:29:20 >


ความคิดเห็นที่ 80

สอบถามหน่อยค่ะ จบ วทบ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถเข้าอบรม จป เทคนิคขั้นสูงเลยได้มั้ยค่ะ แล้วเราสามารถสมัครเองได้เลยหรือเปล่าค่ะ


By : Siriluck < 31 May 2015 21:08:03 >


ความคิดเห็นที่ 81

คุณSiriluck
ในหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง นั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าม.6หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าและได้ทำงานเป็นจป.ระดับพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540หรือจป.ระดับเทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
และในการสมัครอบรมจะต้องมีสถานประกอบการรับรองเข้ามานะครับ


By : Kasi < 02 Jun 2015 09:01:07 >


ความคิดเห็นที่ 82

จบ ปวส แต่ไม่ได้ทำงาน อยากจะอบรมจปเทคนิคชั้นสูงไก้ใหมครับ และต้องทำยังไง


By : ตู่ < 05 Aug 2015 09:47:42 >


ความคิดเห็นที่ 83

คุณตู่
ในหลักสูตรจป.เทคนิคขั้นสูงนี้ จะต้องมีสถานประกอบกิจการรับรองเข้ามานะครับ ถึงจะอบรมได้


By : Kasi < 05 Aug 2015 14:07:25 >


ความคิดเห็นที่ 84

ตอนนี้ผมทำงานเป็นจป.เทคนิค พึ่งเป็นได้3เดือน การศึกษาปริญญาตรี สาขาเศษฐศาสตร์ ผมสามารถฝึกอบรมจป.เทคนิคขั้นสูงได้ไหมครับ


By : นาย ธนพล มีสุข < 23 Oct 2015 18:00:48 >


ความคิดเห็นที่ 85

คุณธนพล มีสุข
สามารถอบรมจป.เทคนิคขั้นสูงได้นะครับ เพราะหลักสูตรนี้กำหนดวุฒิการศึกษาในระดับปวส.ขึ้นไป


By : Kasi < 26 Oct 2015 08:12:51 >


ความคิดเห็นที่ 86

ได้อบรม จปท จากปิ่นทองแล้ว สอบแล้ว ผ่านแล้ว ทำงานที่ใหม่ ยังต้องไปอบรม จป บริหารอีกหรือมั้ย งง อบรม 180 ชม กลับย้อนไปอบรม 12 ชมทำไม ช่วยตอบด้วยคะ


By : คุณปู < 04 Mar 2017 15:01:28 >


ความคิดเห็นที่ 87

จบ ปวส.เครื่องมือวัด สามารถอบรม จป.เทคนิค ได้ป่าวครับ ยังไม่ได้ทำงาน กำลังจะลงเรียน จป.วิชาชีพ ที ม.สุโขทัยฯ


By : ยศพนธ์ < 07 Jan 2018 16:24:16 >


Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.