จบม.6 อบรม จป.วิชาชีพ ได้ไหมครับ

ผมทำงานเป็นจป.เทคนิคขั้นสูง ขึ้นทะเบียนครบแต่ผมมีวุฒิแค่ ม.6 ผมจะเข้าอบรมได้ไหมครับ อยากจะอัพตัวเองเป็นวิชาชีพ หากได้ผมสมัครในนามส่วนตัวออกเงินเอง บริษัทไม่ต้องเกี่ยวข้องได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ


Post by : จป.สู้งาน    < 30 Jan 2019 07:52:23>

ความคิดเห็นที่ 1

คุณจป.สู้งาน
คุณสมบัติตามกฏกระทรวงฯปี2549 17(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นจป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดฯ ส่วนการอบรมหลักสูตรนี้ เอกสารที่ต้องใช้ยังต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างที่รับรองว่าได้ทำงานจป.เทคนิคขั้นสูงมาไม่น้อยกว่าห้าปีด้วย


By : Kasi < 30 Jan 2019 13:34:33 >


Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.