ฝึกซ้อมย่อยอพยพหนีไฟ

นอกจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ ที่สามารถเป็นวิทยากร ดำเนินการ การฝึกซ้อมย่อยอพยพหนีไฟ แล้ว หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับอื่นๆ สามารถเป็นวิทยากรได้ไหมคะ หรือต้องให้หน่วยงานจัดอบรม


Post by : อุไรรัตน์    < 08 Jan 2019 14:49:17>

ความคิดเห็นที่ 1

คุณอุไรรัตน์
กฏหมายไม่ได้กำหนดรายละเอียดของวิทยากรที่อบรมอพยพหนีไฟไว้(กรณีนายจ้างดำเนินการเอง) ให้ส่งรายละเอียดตามแนวทางที่กรมฯกำหนดไปให้ทางเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน(ตลิ่งชัน)พิจารณาดู
แต่ความเห็นแล้วน่าจะใช้คุณสมบัติเดียวกันกับวิทยากรของหน่วยฝึกฯนะครับ


By : Kasi < 14 Jan 2019 08:39:06 >


Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.