อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้า

โรงงานทำขนมอบ ฝากถามมาว่า มีพนักงาน ไม่ถึง 20 คน ต้องแต่งตั้ง จ.ป หัวหน้า และส่งอบรม ไหมคะ
หรือต้องรอกฏกระทรวง ใหม่ ข้อ 4 ผู้ผลิต(๒) มีพนักงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป


Post by : บริษัท ไฮย์คอว์ลิตี้การ์เมนท์ จำกัด/อุไรรัตน์    < 29 Sep 2018 11:08:00>

ความคิดเห็นที่ 1

คุณอุไรรัตน์
ตามกฏกระทรวงฯปี49 กำหนดให้สถานประกอบกิจการตาม(2)ทำผลิต ที่มีลูกจ้างตั้งแต่2คนขึ้นไป นายจ้างต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานทุกคน และระดับบริหารทุกคนเป็นจป.หัวหน้างานและจป.บริหาร กรณีที่ไม่มีลูกจ้างระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็นจป.บริหารเองครับ


By : Kasi < 02 Oct 2018 14:41:53 >


ความคิดเห็นที่ 2

ค่ะ จะได้แจ้งโรงงานทำขนมอบ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน 1 คน และ ส่งไปอบรม จ.ป หัวหน้า 2 วัน มีให้กำหนดวัน และสถานที่ ที่ปิ่นทองจัดแล้วค่ะ
ส่วน จ.ป บริหาร เนื่องจากเจ้าของโรงงานทำขนมอบ เคยผ่านการอบรม จ.ป บริหาร มาแล้ว ที่ปิ่นทอง ดังนั้น ไม่ต้องไปอบรมอีก เนื่องจาก ใบวุฒิบัตร มิได้ระบุชื่อสถานประกอบกิจการ ใช่ไหมคะ


By : บริษัท ไฮย์คอว์ลิตี้การ์เมนท์ จำกัด/อุไรรัตน์ < 02 Oct 2018 16:47:48 >


ความคิดเห็นที่ 3

คุณอุไรรัตน์
ถูกต้องแล้วครับ


By : Kasi < 02 Oct 2018 17:14:38 >


ความคิดเห็นที่ 4

รบกวนสอบถามครับ ผมหาวุฒิบัติไม่เจอ สามารถแจ้งขอคัดลอกวุฒิบัติใหม่ได้ไหมครับ และต้องทำอย่างไรครับ


By : ภาณุ < 19 Dec 2018 09:03:02 >


ความคิดเห็นที่ 5

ขอให้ถามไปที่หน่วยอบรม ที่คุณผ่านการอบรมและทดสอบจากที่นั่นมาค่ะ คาดว่า น่าจะคัดลอกได้ แต่อาจจะต้องมีใบแจ้งความ ที่คุณต้องแจ้งที่ ส.น ค่ะ


By : บริษัท ไฮย์คอว์ลิตี้การ์เมนท์ จำกัด/อุไรรัตน์ < 19 Dec 2018 14:12:27 >


Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.