ย้ายที่ทำงาน ที่เดิมไม่ให้ใบ จป บริหาร

สวัสดีครับ

ผมย้ายที่ทำงานใหม่ บริษัทใหม่จะส่งอบรม จป บริหาร แต่ผมเคยผ่านการอบรมมาแล้วตอนอยู่บริษัทเก่า จึงโทรไปสอบถามเพื่อขอใบ จป บริหาร มาไว้ที่ทำงานใหม่

แต่ทางบริษัทเดิม ไม่ให้ใบ จป บริหาร ผมจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง เช่น ขอใบรับรองใหม่ หรือว่าจำเป็นต้องอบรมใหม่ครับ


Post by : ปภณ    < 14 Jun 2018 09:32:58>

ความคิดเห็นที่ 1

สวัสดีคะคุณปภณ รบกวนติดต่อแผนกธุรกิจสัมพันธ์ 02-4169779 ขอบคุณค่ะ


By : แอดมิน < 14 Jun 2018 10:03:03 >


ความคิดเห็นที่ 2

อย่าลืมถอนชื่ออกจากที่เก่าด้วยนะครับ


By : จป.เบนซ์ < 19 Oct 2018 08:46:40 >


ความคิดเห็นที่ 3

เท่าที่ทราบมา ตามกฏกระทรวงแล้ว สถานประกอบการ ที่ทำงานอยู่ เป็นผู้ส่ง และออกค่าอบรมให้กับพนักงาน
และ จะต้องให้ผู้รับการอบรม หรือเจ้าของใบรับรอง ถือต้นฉบับไว้ โดย สปก ถือใบสำเนา สปก
อาจจะออกหนังสือ ให้ผู้รับการอบรมเซ็น ว่าได้รับต้นฉบับหนังสือรับรองไปแล้ว โดย สปก
สามารถแสดง สำเนาใบรับรอง ให้ Auditor เมื่อมีการมาตรวจประเมิน ในกรณี ที่ ผู้รับการอบรม ไม่ประสงค์จะถือต้นฉบับไว้ และให้ สปก เป็นผู้เก็บรักษา สปก ก็จะออกหนังสือให้ ผู้รับการอบรม เซ็นยินยอม และ สปก จะต้องคืน ต้นฉบับให้เจ้าของใบรับรองทันที เมื่อเจ้าของใบรับรองร้องขอ
** ใบรับรอง มีระบุชื่อผู้รับการอบรมและผ่านการทดสอบ แต่ไม่มีระบุชื่อ สปก ดังนั้น สามารถใช้ได้กับ สปก ใหม่ค่ะ


By : อุไรรัตน์ < 25 Dec 2018 11:44:56 >


Comment

โดย :

อีเมล์ :

ระบุโปรดกรอกข้อความหรือตัวเลขที่ท่านเห็น :

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.