แพลนอบรม หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม , ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ , ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ , ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2563