แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน เมษายน,พฤษภาคม 2563