แพลนอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงรุ่นพิเศษ เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563