แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2563