แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2562