แพลนอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย ,เจ้าหน้าที่ จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562