แพลนอบรม เจ้าหน้าที่ จป.ระดับบริหาร , จป.ระดับหัวหน้างาน , จป.เทคนิค เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562