แพลนอบรม หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน เขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562