แพลนอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562