แพลนอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ระดับหัวหน้างาน,ระดับเทคนิค เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562