แพลนอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ระดับเทคนิคขั้นสูงรุ่นพิเศษ เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์