แพลนอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2562