แพลนอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) เขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกันยายน 2562