แผนอบรมจป. เขตพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี   ร่วมกับ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

จัดอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างาน,  จป.บริหาร และ คปอ.


  • หลักสูตรจป.หัวหน้างาน      วันที่  1 - 2   ตุลาคม 2561 
  • หลักสูตรคปอ.              วันที่  3 - 4   ตุลาคม 2561 
  • หลักสูตรจป.บริหาร           วันที่  5 - 6   ตุลาคม 2561 

         

 ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

 

*** อัตราค่าอบบรม ***

** บุคคลทั่วไป 1,800.- / ท่าน **

** สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 1,700.- / ท่าน**
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.