แผนอบรมจป.บริหาร / คปอ.ภาษาต่างประเทศ จ.ปราจีนบุรี ปี 2561

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี   ร่วมกับ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

จัดอบรมหลักสูตรจป.บริหาร (ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น) และ คปอ. (ภาษาญี่ปุ่น)  


  • หลักสูตรจป.บริหาร (ภาษาญี่ปุ่น)     วันที่   8 - 9   พฤศจิกายน 2561 
  • หลักสูตรคปอ. (ภาษาญี่ปุ่น)           วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 
  • หลักสูตรจป.บริหาร (ภาษาอังกฤษ)  วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 

         

 ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

 

*** อัตราค่าอบบรม ***

** บุคคลทั่วไป 13,000.- / ท่าน **

** สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 12,000.- / ท่าน**

 
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.