แผนอบรมจป.เทคนิคขั้นสูง จ.นครสวรรค์ ปี 2562

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.เทคนิคขั้นสูง 


  • หลักสูตรจป.เทคนิคขั้นสูง วันที่ 18 กุมภาพันธ์  - 10 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมแกรนด์วิษณุ จ.นครสวรรค์

 

*** อัตราค่าอบบรม ***

** บุคคลทั่วไป 29,000.- / ท่าน **

** สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 28,000.- / ท่าน**
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.