แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำปาง

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับเทคนิค ระดับบริหาร คปอ. และ ระดับหัวหน้างาน

  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ    วันที่  9 - 10  กรกฎาคม 2561
  • หลักสูตรจป.หัวหน้างาน            วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561
  • หลักสูตรจป.บริหาร                  วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง

*** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

**  คปอ. จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร 1,600 /ท่าน **
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.