อบรมจป. จังหวัดกาญจนบุรี ปี2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาญจนบุรี

จัดอบรมหลักสูตร จป.
  • หลักสูตรจป.เทคนิค                 วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561
  • หลักสูตรจป.บริหาร                  วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561
  • หลักสูตรคปอ.                         วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จ.กาญจนบุรี

*** พิเศษอัตราค่าอบรม จป.บริหาร , คปอ.  1,600.- / ท่าน ***

*** พิเศษอัตราค่าอบรม จป.เทคนิค  3,000.- / ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.