อบรมจป.เทคนิคขั้นสูง จ.สกลนคร ปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคขั้นสูง

  • หลักสูตรจป.เทคนิคขั้นสูง   วันที่ 20 สิงหาคม - 2 พฤษจิกายน 2561

ณ สกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร

*** พิเศษอัตราค่าอบรม 28,000 / ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.