แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดระนอง ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระนอง

จัดอบรมหลักสูตร คปอ. และ จป.บริหาร 

  • หลักสูตรคปอ.                 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
  • หลักสูตรจป.บริหาร          วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561

                        ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.ระนอง

                   *** พิเศษอัตราค่าอบรม คปอ. , จป.บริหาร  ***

                                       *** 2,000 / ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.