แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดระนอง ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระนอง

จัดอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างาน คปอ. และ จป.บริหาร

  • หลักสูตรจป.หัวหน้างาน       วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 
  • หลักสูตรคปอ.                    วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561
  • หลักสูตรจป.บริหาร             วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561

ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.ระนอง

*** พิเศษอัตราค่าอบรม จป.หัวกน้างาน คปอ. จป.บริหาร ***

*** 2,000 / ท่าน ***

 

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.