อบรมหลักสูตรโฟล์คลิฟท์ เขตพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

จัดอบรมหลักสูตรโฟล์คลิฟท์

  • หลักสูตรโฟล์คลิฟท์           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

*** พิเศษอัตราค่าอบรม ***

*** 2,200 ทั่วไป / 2,000 สมาชิกสภาอุตฯ ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.