อบรมจป. เขตพื้นที่ จังหวัดปราจีน ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีน

จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และคปอ.

  • หลักสูตรจป.หัวหน้างาน     วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561
  • หลักสูตรคปอ.                 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561
  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร    วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

*** พิเศษอัตราค่าอบรม จป.หัวหน้างาน คปอ. และ จป.บริหาร ***

*** 1,800 ทั่วไป /1,700 สมาชิกสภาอุตฯ ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.