อบรมจป.ภาษาต่างประเทศ เขตพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป ฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และ คปอ. (ภาษาต่างประเทศ)

  • หลักสูตร จป.บริหาร  (ภาษาญี่ปุ่น)       วันที่ 11 - 12 กันยายน 2561
  • หลักสูตร จป.บริหาร  (ภาษาอังกฤษ)    วันที่ 18 - 19 กันยายน 2561
  • หลักสูตร คปอ. (ภาษาญี่ปุ่น)              วันที่ 25 - 26 กันยานยน 2561

ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

*** พิเศษอัตราค่าอบรม จป.บริหาร , คปอ. (ภาษาต่างประเทศ) ***

*** 13,000 ทั่วไป / 12,000 สมาชิกสภาอุตฯ ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.