แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คปอ. จ.กำแพงเพชร

  • หลักสูตรจป ระดับหัวหน้างาน       วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561
  • หลักสูตรจป. ระดับบริหาร            วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ      วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร

*** พิเศษอัตราค่าอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และ คปอ. ***

*** 1,500 / ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.