แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คปอ. 

  • หลักสูตรจป.หัวหน้างาน            วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561
  • หลักสูตรจป.บริหาร                 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ   วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมพิมาน การ์เด้น บูติค โฮเต็ล จ.ขอนแก่น

*** พิเศษอัตราค่าอบรม จป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คปอ. ***

*** 1,800 ทั่วไป , 1,700 สมาชิกชมรมฯ ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.