อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เขตพื้นที่ จังหวัดระนอง ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระนอง

จัดอบรมหลักสูตร " ผู้ควบุคมประจำหม้อน้ำ "

  • หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ       วันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2561

 

ณ โรงแรมทินิดีแอทระนอง จ.ระนอง

 

*** พิเศษอัตราค่าอบรม 8,000 / ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.