แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.สุโขทัย

  • หลักสูตรจป.หัวหน้างาน        วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561
  • หลักสูตรจป.บริหาร             วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (จ.สุโขทัย)

*** พิเศษอัตราค่าอบรมจป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คปอ. ***

*** 1,500 / ท่าน

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.