แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทอง กรุ๊ปฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาญจนบุรี

 เปิดอบรมหลักสูตร จป.

  • หลักสูตรอบรม จป.บริหาร             วันที่  2 - 3     กรกฎาคม   2561
  • หลักสูตร  คปอ.                          วันที่  4 - 5     กรกฎาคม   2561
  • หลักสูตร จป.ระดับเทคนิค             วันที่ 9 - 11    กรกฎาคม   2561

                         ณ โรงแรมกนกกาญจน์เพลส (จ.กาญจนบุรี)

                                   ***พิเศษอัตราค่าอบรม***

                                 จป.บริหาร, คปอ. 1,600/ท่าน

                                      จป.เทคนิค 3,000/ท่าน

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.