แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรูีป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์

จัดอบรมหลักสูตรจป. ระดับบริหาร

  • หลักสูตรจป.บริหาร                            วันที่ 21 - 22  สิงหาคม  2651

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

พิเศษอัตราค่าอบรม

จป.บริหาร 1,600 /ท่าน
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.