แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561

บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป ฯ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครราชสีมา

   *** จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

คปอ. และ ระดับหัวหน้างาน ***

  • จป.ระดับเทคนิค                        วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ         วันที่ 6 - 7 สิงหาคม  2561
  • จป.ระดับหัวหน้างาน                   วันที่ 8 - 9 สิงหาคม  2561

 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

 

พิเศษอัตราค่าอบรม

จป.เทคนิค 3,200ทั่วไป / 3,000 สมาชิกชมรมฯ

คปอ., จป.หัวหน้างาน 1,800 ทั่วไป /1,700 สมาชิกชมรมฯ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.