ผ้าป่าสามัคคี วัดหาดทรายรี จังหวัดชุมพร

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางปิ่นทองกรุ๊ปให้ความสำคัญเสมอมาในการส่งเสริมวัฒนธรรมและทะนุบำรุงศาสนา ครั้งนี้นำทีมโดยคุณแม่วารี เพ็ชรจรัส และคุณปริญญา เพ็ชรจรัส กรรมการผู้จัดการบริษัทปิ่นทองกรุ๊ป จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหาดทรายรี จังหวัดชุมพร ยอดบริจาค303,734 บาท ซึ่งพี่น้องชาว ปิ่นทองกรุ๊ปต่างอิ่มบุญกันถ้วนหน้า.........ติดตามกิจกรรมดีครั้งต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนต่อ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.