แผนที่สำนักงานใหม่บ.ปิ่นทองฯ

สถาบันฝึกอบรม ปิ่นทอง กรุ๊ป ศูนย์รวมการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจร

สำนักงานพระราม2 (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้ง : 81/109 อาคารปิ่นทอง กรุ๊ป หมู่ที่ 1 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 0-2416-9779 (12 Lines) 
แฟกซ์ : 0-2417-0154-9 www.pinthong-group.com
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.