หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นพิเศษ

เช้าวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2560 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญแก่บุคลากรด้านผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำให้มีศักยภาพที่มีมาตรฐานสู่สากล...
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.