สสค. จังหวัดราชบุรี เข้าตรวจมาตรฐานการจัดการการฝึกอบรม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรีเข้าตรวจมาตรฐานการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศและหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย บริษัทปิ่นทอง กรุ๊ป จังหวัดราชบุรี  
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.